Det blir allt vanligare att storsäckar används vid renoveringar. Vad många inte vet är att det krävs tillstånd av Polisen för att ställa ut storsäckar på gatan. Bara i undantagsfall kan du få tillstånd att ställa säckarna på trottoaren.

Många säckar lämnas kvar på trottoaren och körbanan långt efter att de har fyllts. Säckarna är i vägen för dem som går, särskilt för dem som ser illa eller har barnvagn eller rullstol. Dessutom används säckarna ofta som papperskorgar av folk som går förbi.

Om du själv vill sätta en lapp på en storsäck som står olämpligt:
Detta är lappar som Stockholms Stads Trafikkontor sätter på storsäckar som står på allmän plats. Du kan skriva ut dem och sätta på säcken om du vill.
Lapp 1 Lapp 2

ANMÄL STORSÄCK är en tjänst som ger allmänheten möjlighet att rapportera storsäckar. När du har ringt in din anmälan får fastighetsägaren ett meddelande.

OBS Vi tar INTE bort storsäckar, vi förmedlar bara anmälningar till rätt fastighetsägare.

Du som är fastighetsägare och har fått mejl angående en storsäck, gå in på För fastighetsägare

PÅ KARTAN KAN DU SE VAR ALLMÄNHETEN HAR ANMÄLT ATT DET STÅR STORSÄCKAR