OM TJÄNSTEN

Den här tjänsten är ett samarbete mellan Stockholms stad, Polisen och Fastighetskalendern. Tillsammans arbetar vi för att Stockholm ska vara en snygg och framkomlig stad. Webbplatsen och tjänsten är ett försök som kommer utvärderas efter ett år.

Storsäckar i gatumiljön gör det svårare att ta sig fram, inte minst för personer med rörelse- eller synnedsättning. I värsta fall kan någon skada sig. Även renhållnings- och snöröjningsmaskiner får problem att ta sig fram. Säckarna kan också bidra till nedskräpning från förbipasserande.


Förhoppningen är att tjänsten ska bidra till att

  • fler ska söka polistillstånd innan de ställer ut en säck på gatan.
  • tiden som säckarna står på gatan ska förkortas.
  • beställaren ser till att säckarna forslas bort så fort som möjligt.

Än så länge går det bara att anmäla storsäckar inom Stockholms kommun, men så småningom kan samarbetet utökas även till andra kommuner.